MTÜ Reisibüroode Liit

Turismiliidud valitsusele saadetud pöördumises: meie ettevõtetele on iga järgmine päev eluspüsimiseks kriitilise tähtsusega

Turismiliidud saatsid valitsusele avaliku pöördumise, milles kutsuvad kiiresti üles töötukassa 30 miljoni eurose tööjõumeetme kinnitamisele, sest iga päev on kriitilise tähtsusega.

Järgneb valik pöördumine mutmata kujul:

Austatud Vabariigi Valitsus!

Palume Vabariigi Valitsusel võtta võimalikult kiiresti töökavasse Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud Töötukassa tööjõumeetme arutelu ning selle kinnitamine turismisektorile.

Eesti Turismifirmade Liit (ETFL), Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), Eesti Maaturismi Ühing, Eesti Spaaliit ja Eesti Konverentsibüroo tunnustavad Vabariigi Valitsust lahenduste otsimise eest, et aidata Eesti majandusele olulistel sektoritel COVID-19 tulenevast kriisist järgmisel aastal edukalt väljuda. On selge, et tähtsatest valdkondadest on kriisis enim kannatanud turismisektor ning ilma välise abita ei jää sektorisse kevadeks alles vajalikul määral sektoris hinnatud oskustega inimesi ja ettevõtteid, kellega järgmisel aastal turismiteenuseid edukalt taaskäivitada ning turismiteenuste eksporti taastada.

Kuni 95% käibe kaotusega võitlevatele turismitööstuse ettevõtetele on iga järgmine päev eluspüsimiseks kriitilise tähtsusega ning seetõttu palume Vabariigi Valitsusel võimalikult kiiresti kinnitada Töötukassa tööjõumeede turismisektorile.

Töötukassa juht Meelis Paavel on meedias kinnitanud, et Töötukassa on valmis pikendama turismisektoris kui kriisis enim pihta saanud sektori tööjõumeetmeid 30 miljoni euro ulatuses, et säilitada töökohti ning ära hoida tuhandete sektorile oluliste inimeste töökaotuse. Seda saaks teha Töötukassas kevadel rakendatud tööjõumeetme jäägi arvelt.

Kuna paljud turismisektori ettevõtted on pidanud tegutsema karmide piirangute või peaaegu ettevõtluskeelu sarnase olukorra tingimustes, on tänaseks osa ettevõtteid olnud sunnitud koondama ka 10-20-aastase kogemusega tippspetsialiste, keda pole võimalik kriisist väljudes asendada, sest vastav kompetents tööturul lihtsalt puudub.

Turismisektorist on oktoobrikuu lõpuga koondatud kolmandik töötajatest, aasta lõpuks jäävad prognooside kohaselt alles vaid pooled kriisieelsel ajal sektoris töötanutest. Reisiettevõtete juhtide hinnangul võib täiendava toetuseta 2021. aasta kevadeks kaduda veel märkismisväärne hulk töökohtadest.

Turismi esindusorganisatsioonid on varem korduvalt väljendanud, et sektori kevadeni elus hoidmiseks tuleb säilitada 50% senisest tööhõivest ehk 15 000 inimest. Ettevõtjad panustaksid 30%-ga ning riigilt palutakse tööjõukulude katmiseks toetust 70% ulatuses. Meetmele kuluks 45 miljonit eurot.

Näeme, et tööjõumeetmega tagatavad vahendid tuleb väga täpselt suunata ettevõtetele, kes seda tõeliselt vajavad, et hoida tööl kriitiline arv spetsialiste. Meetme näol ei ole tegemist ettevõtjatele saamata jäänud kasumi kompenseerimisega, vaid hädavajaliku abiga kriitilise hulga inimeste töökohtade kindlustamiseks kevadeni, mil on oodata turgude avanemist. Sel hetkel peavad Eestisse alles jäänud ettevõtted olema valmis kiireks stardiks ning suutma konkureerida globaalsel turismiturul kõikide välisriikidega. Piisava kvalifitseeritud tööjõuta pole see võimalik.

Tunnustame valitsust käivitada tulevikus erinevad digi- ja rohepöörde meetmed, et aidata Eesti ettevõtetel uues olukorras jalule saada. Turismisektor vajab otsustavat tuge praegu ning tulevikku planeeritud erinevad meetmed ei aita, kui valdkonda pole alles jäänud kriitilist hulka kompetentseid töötajaid.

Ootame Vabariigi Valitsuselt otsustavat lahendust kogu turismisektori olukorra leevendamiseks Töötukassa meetme abil.

Lugupidamisega

Tiit Pruuli, Eesti Turismifirmade Liidu president
Ain Käpp, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees
Anneli Kana, Eesti Maaturismi Ühingu nõukogu esinaine
Jaan Ratnik, Eesti Spaaliidu juhatuse liige
Ott Sarapuu, Eesti Konverentsibüroo juhatuse esimees


Allikas: https://arileht.delfi.ee/artikkel/91651799/turismiliidud-valitsusele-saadetud-poordumises-meie-ettevotetele-on-iga-jargmine-paev-eluspusimiseks-kriitilise-tahtsusega
Fotol: EHRL juhatuse esimees Ain Käpp Foto autor: RAUNO VOLMAR