MTÜ Reisibüroode Liit

EVEA kollektiivliikme MTÜ Reisibüroode Liidu pöördumine valitsuse poole seoses toetuse määramise nõudmisega sektori väikeettevõtetele

AVALDATUD 11. DETS. 2020

Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsus ja Riigikogu Majanduskomisjoni liikmed,

Oleme pingsalt jälginud viimaste kuude väljaütlemisi riigi tasandil väikeettevõtjate suunas ning kurvastusega vaadanud, kuidas järjest on väikeettevõtlus välja lükatud riigiabi erinevatest programmidest.

Aastaid on räägitud väikeettevõtluse fenomenist Eestis, headel aegadel rõhutatud, kui oluline on see sektor meie riigi jaoks. Mis siis täna muutunud on? Kas oleme tagasi jõudnud nõukogude aega, kus on võrdsed ja veel võrdsemad?

Küüniline on valitsuse poolt täna väita, et väikeettevõtted ei ole päästmist väärt ja uppuja päästmine on uppuja enda asi. Aastakümneid oleme maksnud makse riigile võrdsetel alustel suurfirmadega ja oleme oma panuse andud riigi majandusse.

Leiame täna, et võimul olev valitsus on väikeettevõtluse suhtes ebaõiglane ja diskrimineeriv. Miks toetab valitsus täna suuri ettevõtteid ja välistab väikesed?

Oleme saatnud kirju ja osalenud majanduskomisjoni töös, aga tähelepanu suunamine meie väikeettevõtjate tegelikele probleemidele on jäänud ilma igasuguse tähelepanuta!

Oleme ka koostöös EVEAga esitanud rea ettepanekuid väikeettevõtete Covid-19 viiruse  tõttu tekitatud kahjude vähendamiseks.

Meie jaoks ei ole „katus“ ministeerium ( MKM) kriisis oma tööga hakkama saanud! Turismimajandus on ilma professionaalse juhtimiseta (toome võrdluseks Kultuuriministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi, kes seisavad oma valdkonna ettevõtjate huvide eest) ning seetõttu ei omata ka sisulist ülevaadet reisibüroode tööst ja tunda on riigipoolset osavõtmatust meie probleemide lahendamisele.

Me resoluutselt nõuame väikefirmade diskrimineerimise lõpetamist  ja teadaolevate hiljutise (nov-dets) turismi täiendava toetusvooru jääkide kiiret avamist ebaõiglaselt toeta jäetud väikestele reisifirmadele.

 Kui riik on otsustanud ühe sektori töö rangete keeldude ja piirangutega praktiliselt peatada, siis peaks sellega ka kaasnema selle sektori toetamine riigi poolt võrdsetel alustel suurfirmadega.

Palume Teid uuesti läbi vaadata turismisektorile määratud toetusprogrammid ja leida reisibüroodele/turismiettevõtetele võrdse kohtlemise printsiipi silmas pidades samaväärne toetus, kui oli määratud IATA büroodele.

Loodame siiski, et riik ei soovi väikeettevõtlust turismimajanduses  hävitada!

Lugupidamisega,

MTÜ Reisibüroode Liit